Krasnapolski Hotel, Amsterdam

De ca. 500 hotelkamers van het Krasnapolski Hotel in Amsterdam worden alle gerenoveerd. Wij hebben de opdracht gekregen voor het wand- en vloertegelwerk van de laatste 200 badkamers. Jammer dat we er niet eerder bij betrokken werden. Inmiddels is ook opdracht gegeven voor de vloerbetegeling van de centrale ingangshal.

Opdrachtgever: Slokker Bouwgroep (hotelkamers) en NH Hotels (centrale halvloer).
Architect: DDock, Amsterdam